Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
logo.png
Рівні дипломів DELE

DELE A1

Підтверджує рівень володіння мовою, достатній для розуміння і використання простих повсякденних виразів, що є частовживаними у іспаномовному ствіті.

DELE A2

Підтверджує рівень володіння мовою, достатній для розуміння повсякденних часто вживаних фраз і висловів, пов’язаних з основними сферами сучасного життя.

DELE B1

Свідчить про рівень володіння мовою, необхідний для розуміння й адекватного спілкування у простих ситуаціях повсякденного життя і для висловлення у простій формі бажань і потреб.

DELE B2

Підтверджує рівень володіння мовою, достатній для вільного спілкування в різних ситуаціях повсякденного життя, а також у комунікативних ситуаціях, що не потребують вживання спеціальної лексики.

DELE C1

Підтверджує рівень володіння мовою, достатній для вільного вираження думок і спілкування на будь-які теми. Кандидат упевнено володіє широким лексичним запасом, у тому числі ідіоматичними і розмовними зворотами.

DELE C2

Підтверджує рівень володіння мовою, необхідний для того, щоб вільно почуватися в ситуаціях, що вимагають високого рівня знань мови та культури іспаномовних країн.


Більш детатьна інформація іспанською мовою


© 2006-2018 Інформація про сайт